Hur vi arbetar

BESKITNING

 

Inför varje renovering går våra utbildade besiktningsmän grundligt igenom varje enskilt projekt. Ni får en utförlig och tydlig offert där varje arbetsmoment beskrivs.

 

Vi på CT Tak & Bygg AB arbetar med fasta priser där kunden aldrig behöver oroa sig för dolda kostnader eller utdragna arbeten.

 

Vårt mål är att alltid leverera efter utsatt tid. Detta uppnår vi via lång erfarenhet och noggrann planering inför varje projektstart.

 

PÅGÅENDE ARBETE

 

Under arbetets gång kontrollerar projektledarna de olika arbetsmomenten löpande och dokumenterar via egen- kontroller. Projektledaren håller löpande kontakt med husägaren via besök och telefonsamtal.

 

SLUTFÖRANDE

 

Vid slutförandet av arbetet kontrollerar projektledaren arbetet och stämmer av alla kontrollpunkter. Slutligen sker en slutgenomgång av arbetet med kund där projektledaren även lämnar över alla dokument och garantier.

 

info@cttak.se

CT TAK & BYGG AB

Linnégatan 15

114 47 Stockholm

 

E-post: info@cttak.se

Tel: 08-410 672 70 (Kundtjänst)

Mobil: 072-888 02 70 (Försäljning)

Copyright © All Rights Reserved